Jára Cimrman

Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty 1853
a 1859 (matrikářův nejistý rukopis připouští i roky 1856, 1864, 1868,
1883 či 1884).
Jeho otec byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská herečka
Marlen Jelinková-Cimrmanová. On sám se cítil být Čechem, o čemž
vypovídá i poslední zápis z jeho deníku, kde Cimrman vyjadřuje touhu
„uvidět svou vlast Böhmen“.
Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů,
cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své doby.
Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je Liptákov v Jizerských horách
roku 1914. Podle jiných informací však z Liptákova odjel do starobince
ve Frymburku. Cimrmanovo údajné místo skonaní se nachází v lese na tzv.
Husí cestě, poblíž obce Skalka v Ústeckém kraji. Za svého života se
nedočkal uznání. Teprve objevem truhly s pozůstalostí dr. Evženem
Hedvábným je evropská veřejnost seznámena s jeho géniem.

zdroj: http://www.jara-cimrman.xf.cz/

Pitro.sk